ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΒΙΟ

Screenshot-2021-04-26-at-13.13.25

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Ο πελάτης της εταιρείας Sikalis Trade συμφωνεί ότι με την χρήση των υπηρηρεσιών μας (δηλώνει υπεύθυνα όπως αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις του άρθρου 8 παρ 4 του νόμου 1599 / 1986 )
δεν έχει σκοπό να βλάψει την εταιρεία Sikalis Trade ή τρίτο ιδιώτη ή νομικό πρόσωπο ή το ελληνικό δημόσιο και επίσης τα έγγραφα που θα μας παραδώσει ότι δεν είναι πλαστά.
Αποδέχεται σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα με τον εξοπλισμό του server του Ελληνικού Υπουργείου Μεταφορών ή με άλλο εξοπλισμό τράπεζας συνεργαζόμενης με την περιφέρεια Αττικής, η εταιρεία Sikalis Trade δεν επιστρέφει χρήματα.Το ίδιο ισχύει και για λάθη των υπαλλήλων του φορέα όπως ΚΕΠ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΛΠ .
Σε κάθε περίπτωση έφοσον προκύψει κατόπιν εντολής ή τυχαία ότι ο πελάτης με δόλο έκανε χρήση των υπηρεσιών μας, η εταιρεία
Sikalis Trade θα διατηρεί δικαιώμα να στραφεί νομικά κατα του πελάτη.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ:

Οι πελάτες και οι συνεγάτες μας γνωρίζουν καλά πού και σε ποιους θα δώσουν τις άδειες και τα έγγραφα των οχημάτων τους.Σε αυτό τον τομέα είμαστε σχεδόν είκοσι πέντε χρόνια δίπλα τους.
Απο την άκρη του Πειραιά έως και τον Άνοιξη Αττικής δεκάδες εκατοντάδες επιχειρήσεις και ιδιώτες έχουν κάνει χρήση των υπηρεσιών μας.
Σταθερά έχουμε συνεργασιά με έμπορους και μεταπωλητές των εργοστασίων αυτοκινήτων και δικύκλων :

SYM – MODENAS ΤΗΣ ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ ΑΕ
PIAGGIO
FIAT
FORD
CHEVROLETT – DAEWOO
CITROEN

car-showroom.jpg